Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH). Lidmaatschapsnummer: 2010093

Ook ben ik ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Registratienummer: 403255R

Voor tuchtrecht ben ik aangesloten bij TCZ

Het klachtrecht zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is door de beroepsvereniging NBVH geregeld. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG).

De praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de Zorgverzekeraars Vektis en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. (AGBZ)

Bij de Kamer van Koophandel (KVK) is de praktijk geregistreerd onder nummer: 36049923 Door de registratie bij de diverse registers kunt u, afhankelijk van uw zorgverzekering, mogelijk een deel van de therapie vergoed te krijgen.